*DOSTAWA GRATIS* przy zakupach powyżej 900 zł

Zapisz się do newslettera - otrzymasz 10% RABATU.

Dlaczego świadectwo wzorcowania jest ważne

2021-07-07

Podczas zakupu narzędzi pomiarowych coraz częściej spotykamy się z możliwością kalibracji. Zastanawiasz się, czy dana usługa jest dla Ciebie? Czym jest świadectwo wzorcowania i w jakich sytuacjach możemy go potrzebować? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Czytaj więcej


Wzorcowanie urządzeń pomiarowych, takich jak suwmiarki czy mikrometry, stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Postanowiliśmy więc wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące tej usługi, a także przedstawić, jakie korzyści ze sobą niesie.

Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie (inaczej kalibracja) to nic innego, jak weryfikacja narzędzi pod kątem wiarygodności pomiarów. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy mieszczą się one w granicach dopuszczalnej tolerancji. Inaczej mówiąc – jest to sprawdzenie, czy nasz sprzęt mierzy dobrze. Usługa ta odbywa się w przystosowanym Laboratorium Wzorcującym, za pomocą specjalnych urządzeń i wzorców. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Czym jest świadectwo wzorcowania?

Jest to dokument, który potwierdza wykonanie czynności sprawdzania dla danego narzędzia pomiarowego, przez laboratorium wzorcujące. Zawiera on datę przeprowadzenia kalibracji, numer seryjny kontrolowanego urządzenia, a także zapisy pomiarów uzyskanych podczas badania. Świadectwo określa więc, czy dane narzędzie pomiarowe mieści się w granicach dopuszczalnych norm, czy je przekracza.

Co to jest „akredytacja PCA”?

Akredytacja PCA to uznanie kompetencji danego laboratorium przez jednostkę Polskiego Centrum Akredytacji, do wykonywania wzorcowania i oceny zgodności. W tym przypadku na świadectwie widnieje wyraźny zapis, że kalibracja odbyła się w zakresie akredytacji PCA.

Do czego jest potrzebne świadectwo wzorcowania?

Wspomniany dokument może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim jest oficjalnym zaświadczeniem, że  narzędzia mierzą dobrze, co świadczy o jakości naszych wyrobów, czy oferowanych  usług. Świadectwo wzorcowania może być także potwierdzeniem błędnie wskazującego sprzętu, dzięki czemu unikniemy wykonania pracy narzędziem niespełniającym standardów. Jest to bardzo ważne szczególnie w dużych zakładach produkcyjnych, np. w branży lotniczej czy samochodowej, gdzie popełnienie tego typu błędów może wiązać się z dużymi stratami.

Audyt i wzorcowanie

W zakładach lub firmach produkcyjnych, w których cyklicznie przeprowadza się wewnętrzne lub zewnętrzne audyty, świadectwo wzorcowania jest jednym z ważniejszych dokumentów. Oznacza to, że certyfikat danego narzędzia pomiarowego, jest wiarygodnym potwierdzeniem dla audytorów, o jakości użytkowanych na zakładzie sprzętów. Należy jednak wcześniej sprawdzić, czy wzorcowanie poza zakresem akredytacji wystarczy, czy może konieczne jest  świadectwo z oznaczeniem PCA.

Narzędzia z szybkim terminem wzorcowania możesz znaleźć tutaj.

Jak często powtarzać wzorcowanie?

Jest to bardzo częste pytanie, zadawane przez samych użytkowników narzędzi. Zależy to jednak od wewnętrznych wymogów firm czy zakładów produkcyjnych. Z doświadczenia jednak wiemy, że standardowy okres pomiędzy jednym, a drugim wzorcowaniem wynosi zazwyczaj 1 rok. W razie potrzeby usługę tę można powtórzyć częściej, np. wtedy, gdy narzędzie jest narażone na większą eksploatację.

 

Podsumowanie – kiedy potrzebne jest świadectwo wzorcowania

  1. Gdy chcesz zweryfikować wiarygodność pomiarów używanych narzędzi.

  2. Kiedy zakupisz nowy sprzęt pomiarowy i chciałbyś skontrolować jakość jego pomiaru.

  3. Kiedy potrzebujesz oficjalnego dokumentu potwierdzającego, że otrzymywane wartości na sprzęcie, mieszczą się w granicach tolerancji (np. do przedstawienia audytorom).