*DOSTAWA GRATIS* przy zakupach powyżej 900 zł

Zapisz się do newslettera - otrzymasz 10% RABATU.

Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM ARKOM
 
§1
Ogólne

 

1. Sklep internetowy ARKOM [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Arkom Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Żelazna 5, NIP: 8130335944, REGON: 005140243, KRS: 0000154105 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość Kapitału zakładowego 50 000,00 PLN, tel: 509 673 585, adres email: sklep@arkom.net.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Oferowane w Sklepie produkty są zawsze nowe, legalnie wprowadzone do obrotu, zobowiązujemy się do ich dostarczenia bez wad fizycznych lub prawnych.

7. W przypadku, gdy Klient Sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru, to istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

§2
Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • bezpośrednio na stronie Sklepu,
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu,
 • e-mailem na adresy dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w ostatnim kroku zakupu.

5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Klientem bez podania przyczyny, a także w przypadku błędu cenowego, gdy:

 • błąd w cenie był istotny i oczywisty, np. 99,99 zł zamiast 9999 zł
 • klient mógł z łatwością zauważyć pomyłkę, kierując się swoim doświadczeniem życiowym/zakupowym,
 • cena i informacje na stronie nie sugerowały klientowi oferty promocyjnej lub wyprzedażowej.

Klient jest również jest uprawniony do rozwiązania umowy bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.

 

 

§3
Płatności


1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • gotówką - przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym,
 • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • przedpłatą na na konto bankowe Sklepu
 • przedpłatą za pomocą szybkich płatnosci online (PayU, imoje).

3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. Po upływie tego terminu Klient otrzyma wiadomość z prośbą dokonania płatności najszybciej, jak to moiżliwe.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4
Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5
Reklamacje


1. Gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient może wybrać między jego naprawą, wymianą, obniżeniem ceny lub odstąpieniem od umowy. 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. O długości okresu gwarancyjnego informujemy w opisie poszczególnych produktów. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną. Od tego momentu wszelkie roszczenia reklamacyjne przejmie obsługa sklepu.

Zarówno Klient indywidualny, jak i Klient będący przedsiębiorcą, nabywający produkt w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, posiada także prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Proces reklamacyjny opisujemy poniżej.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

2. Zwrot lub wymiana nie dotyczy prodktów, które posiadają prersonalizowany grawer.

3. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, na adres Sklepu: ARKOM, ul. Żelazna 5, 35-101 Rzeszów wraz z dopiskiem "SKLEP INTERNETOWY".

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient indywidualny oraz przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnościąma prawo odstąpienia od umowy (nie dotyczy produktów z personalizowanym grawerem).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient powinien zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków zaproponowaną przez Sklep. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z tą płatnością.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towary, których transport wymaga użycia palety, np.: płyty pomiarowe, traktory ogrodowe, stoły i szafki narzędziowe lub narzędzia o niestandardowej długości, np.: długie narzędzia pomiarowe, nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty lub wagę. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

   

§7 
Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8
Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Zdjęcia towarów oferowanych w Sklepie mają charakter poglądowy. Przedmioty prezentowane na zdjęciach mogą różnić się od tych w rzeczywistości (np. zakresem pomiarowym).

 

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.