*DOSTAWA GRATIS* przy zakupach powyżej 900 zł

Zapisz się do newslettera - otrzymasz 10% RABATU.

Zamów narzędzia wraz z wzorcowaniem

Potrzebujesz narzędzi ze świadectwem wzorcowania?

Wykonamy je dla Ciebie!

 

 

Aby zamówić narzędzia z usługą wzorcowania, należy zaznaczyć przycisk Wzorcowanie w ostatnim etapie składania zamówienia.

Cena i termin wzorcowania zostaną przesłane na podany adres e-mail.

 

 

Nasze laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO/IEC 17025.

Wzorcujemy w zakresie:

  • długości
  • kąta
  • momentu siły
  • geometrii powierzchni
  • ciśnienia.

 

 

Posiadamy akredytację PCA w dziedzinie długości i geometrii powierzchni:
 

Płytki wzorcowe (0,5 ÷ 100) mm
Pierścienie wzorcowe (1 ÷ 300) mm
Sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe                     (1 ÷ 200) mm
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe (2,4 ÷ 200) mm                                              
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe (4 ÷ 100) mm
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe (4 ÷ 100) mm
Sprawdziany tłoczkowe gładkie (1 ÷ 200) mm
Sprawdziany pierścieniowe gładkie (1 ÷ 200) mm
Czujniki analogowe zegarowe zębate do 100 mm
Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem do 3 mm
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate (-4,0 ÷ 4,0) mm
Czujniki cyfrowe do 100 mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowe do 300 mm
Płyty pomiarowe                                                                                                               do 2500 mm                                                   

 

 

Wzorcowania płyty pomiarowej możemy dokonać również w siedzibie klienta (dowolna lokalizacja) dzięki specjalnemu przyrządowi do wzorcowania.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia realizujemy wzorcowanie.

 

 

 

Poza zakresem akredytacji:
 

Płytki wzorcowe (100 ÷ 500) mm
Wysokościomierze do 1000 mm
Suwmiarki do 2000 mm
Mikrometry do 1000 mm
Mikrometry trójstykowe do 50 mm
Mikrometry do gwintów do 75 mm
Mikrometry czujnikowe do 100 mm
Głowice mikrometryczne do 50 mm
Wzorce nastawcze do mikrometrów do 500 mm
Transametry do 100 mm
Głębokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm
Głębokościomierze mikrometryczne do 300 mm
Głębokościomierze czujnikowe do 200 mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe do 1500 mm
Średnicówki czujnikowe dwupunktowe do 300 mm
Macki pomiarowe do 500 mm
Grubościomierze czujnikowe do 100 mm
Kulki wzorcowe do 50 mm
Cirkometry do 3 m
Przymiary wstęgowe do 50 m
Przymiary sztywne i półsztywne do 2 m
Przymiary nastawne do 500 mm
Podstawy czujnikowe zwykłe i magnetyczne
Przyrządy do pomiaru grubości ścianek lub powłok do 3000 μm
Wałeczki pomiarowe do pomiaru gwintów, kół zębatych i średnic otworów          do 50 mm
Wzorce zarysu gwintu metryczne i calowe
Szczelinomierze listkowe, taśmowe i klinowe do 50 mm
Spoinomierze suwmiarkowe i specjalne o skali milimetrowej i calowej                    
Wzorce grubości (foliowe) (0,05 ÷ 10) mm
Wzorce łuków (promieniomierze) (0,5 ÷ 50) mm
Przyrządy mikrometryczne do wzorcowania czujników do 50 mm
Przybory do płytek wzorcowych komplet mały i duży
Uchwyty do płytek wzorcowych pojedyncze
Sprawdziany szczękowe (0,5 ÷ 300) mm
Przyrządy kłowe    do 600 mm
Lupy z podziałką do 25 mm
Kątowniki dwuramienne 90° do 1000 mm
Kątowniki walcowe 90° do 400 mm
Kątomierze uniwersalne (noniuszowe, optyczne, cyfrowe, zegarowe)                    (0 ÷ 360)°
Liniały sinusowe (100 x 25) mm, (100 x 100) mm
Poziomnice (budowlane analogowe i cyfrowe, liniałowe, ramowe) do 3 m
Pryzmy jednożłobkowe, dwużłobkowe, krzyżowe
Płaskie płytki interferencyjne (jednostronne, dwustronne) do 100 mm
Płaskorównoległe płytki interferencyjne do 80 mm
Liniały powierzchniowe prostokątne do 2 m
Liniały powierzchniowe trójkątne do 2 m
Liniały krawędziowe (jednokrawędziowe, trójkrawędziowe)                                     do 500 mm
Profilometry (chropowatościomierze) z parametrem Ra i Rz                                               
Kontrolne wzorce chropowatości do profilometrów z parametrem Ra i Rz
Klucze dynamometryczne do 1000 Nm                                                   
Wkrętaki dynamometryczne                                                                                            do 20 Nm
Manometry                                                                                                                          do 300 bar                                                      

 

 

 

KONTAKT w sprawie wzorcowania narzędzi:
tel. 17 854 33 04
e-mail: laboratorium@arkom.net.pl