Darmowa dostawa powyżej 500 zł

Zapisz się do newslettera - otrzymasz 10% RABATU.

Certyfikat ISO – czyli wszystko o jakości w naszej firmie

2020-07-03

Coraz częściej firmy udostępniają informacje o zdobytym certyfikacie ISO, a określenie poziomu jakości staje się normą. Czym jest jednak ten certyfikat  i w jaki sposób dbamy o odpowiednią jakość sprzedaży i usług w naszej firmie?

Czytaj więcej

Próby zdefiniowania słowa „jakość” miały swoje początki już za czasów filozofów greckich, takich jak Platon. Uważał on, że jakość posiada cechy obiektywne – mierzalne oraz subiektywne – oceniane przez każdego w inny sposób. Jak zatem odnieść się do jakości w działalności naszej firmy?

 

W 2001 r. zarząd Arkom podjął pierwszą próbę określenia jakości, w odniesieniu do sprzedaży i usług. Jako, że jest to pojęcie, na które składa się wiele elementów, wprowadzenie systemu zarządzania jakością wymagało czasu. Podjęto wtedy działania związane z wdrożeniem norm ISO, tym samym dokładając wszelkich starań, aby wszystkie procesy przebiegające w firmie, były nieustannie doskonalone. Polityka ISO opiera się głównie na wymaganiach co do organizacji przedsiębiorstwa, a więc sam system ma tu szczególne znaczenie. Według norm odpowiednie zorganizowanie systemu działalności (standaryzowanie), prowadzi do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów w zakresie produkcji i nie tylko. Na wyżej wymienioną standaryzację składają się m.in. nadzór nad dokumentacją oraz procesy, które mają bezpośrednie przełożenie na zadowolenie Klientów i wynik ekonomiczny firmy. Za jeden z  ważniejszych aspektów uznaje się także planowanie, projektowanie i realizację produkcji wyrobów/usług oraz obsługę Klienta. Dużą rolę odgrywa również określenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia np. reklamacji, lub innych niezgodności wewnętrznych.

 

Kiedy początki pracy nad wdrożeniem ISO  w naszej firmie mieliśmy za sobą, kierunki działania zostały szczegółowo opisane w polityce jakości. Wśród celów wymienionych w tym dokumencie znalazły się: sprzedaż wyrobów wysokojakościowych zgodnych z wymaganiami klientów, ciągłe osiąganie zadowolenia klienta, a także zdobycie trwałego zaufania. Oprócz tego znalazło się tam zobowiązanie do monitorowania rynku, w celu lepszego poznawania potrzeb konsumentów, a także zapewnienie zgodności wprowadzonych produktów z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Opisane cele są tłem i motywacją we wszystkich podejmowanych działaniach w firmie.

 

Po upływie 19 lat obietnica ciągłego doskonalenia została spełniona, a jako że rozwój jest procesem, który nadal ma miejsce, wyznacza to kurs naszej działalności. Zarówno zarząd jak i każdy członek naszego zespołu, w swojej pracy stawia jakość na pierwszym miejscu. Tym samym pragniemy, aby zgodnie z zasadą win-win, wykonywane czynności skutkowały nie tylko zadowoleniem każdego klienta, ale również satysfakcją samego pracownika.

 

Co roku w firmie przeprowadzany jest audyt, który ma na celu szczegółowe zweryfikowanie zgodności naszej pracy z wytycznymi norm ISO. Także w tym roku został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny, który jak zwykle przeszliśmy pomyślnie, przedłużając tym samym ważność certyfikatu ISO 9001:2015  do dnia 14.06.2023r. , który jest dostępny tutaj. W zakres certyfikacji wchodzą: sprzedaż narzędzi, maszyn i urządzeń, usługi ostrzenia i regeneracji, wzorcowanie przyrządów oraz produkcja wyrobów z pianek technicznych.

 

Wiedząc, że nawet najdokładniejsze narzędzie pomiarowe posiada pewien próg błędu i dokładności, zdajemy sobie sprawę, jak ciężko jest dorównać ideałom. Szczególnie ze względu na chęć doskonalenia zdecydowaliśmy się na podjęcie wyzwania, jakim jest wprowadzenie norm ISO. Daje nam to motywację do ciągłego monitorowania, oceny i usprawniania procesów, nie tylko wewnątrz firmy, ale i np. w kontaktach z dostawcami. Odnawiane co roku certyfikaty czynią nas firmą wiarygodną i godną zaufania, a także są świadectwem i obietnicą ciągłego rozwoju.